Wir sind in die 
W A G N E R E I -
übersiedelt- 
auch unsere Website:

www.wagnerei-nussdorf.at
und neue email:
office@wagnerei-nussdorf.at

092884DB-5B84-493A-9485-D1973DDD1E94_1_1
2A02ECBF-76C6-45CB-BDED-8761098CCF7C_1_105_c.jpeg
B60DB8FF-6926-476E-A127-8C17E6A86252_1_1

Da hinauf

Willkommen!!!

3F10E8B9-D00C-4B9B-92AE-E6EDF4DB83C1_1_105_c.jpeg
F7F8AF72-DBF5-4D6F-ADEB-79E925963DF2_1_105_c.jpeg
B5B62BE9-D1D2-4BB4-8FD0-DAE135A61CC3_1_105_c.jpeg

Winzerteller

F7644D81-0B8A-4F02-A42B-EF4C83DA2F84_1_1
E15DFC91-FD2A-4F0C-B45D-31C40E477D6A_1_105_c.jpeg

Veganer Teller - Symbolfoto

347A6B91-A33B-4A95-A3F5-30D98B78CFC2_1_1
28863C9C-5CDD-450A-9EE7-6C928A965A8D_1_1

mehr Nüsse für den Nußberg

79E1ABE0-F3F7-4DCE-9A66-6264FA8034A8_1_1
DB924930-815C-4D5B-A4D6-99F480971274_1_1
06FEF3CF-5C54-4612-AB82-CFA8C204907D_1_1
04747EAE-04E6-4435-A9D9-F49678CE1C1E.jpe

Eh klar - Öklo

A0F40B7D-D809-4B48-96B2-0918D440613B_1_1
C0A4E730-96A6-4A7B-ADCF-AB61AEE6A6A8_1_105_c.jpeg

Neues Platzerl gefunden!!!

F93631E0-60E2-4691-AA11-86AD594D613E_1_105_c.jpeg
E14BABEF-71D7-4195-99E2-59954FAADEF0_1_105_c.jpeg

Nach der Rodung

AD526E7D-7AA3-431E-A788-260A2C45CB15_1_105_c.jpeg

Alles gehächeslt

4E689948-66FE-4F95-BE3C-D90A7B3A82A3_1_105_c.jpeg

Aufbau beginnt